โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลศรีวิชัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรม อสม.บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อทำกิจกรรมการรณรงค์เก็บทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน พ่นฝอยละอองเคมีกำจัดยุงลายและมอบทรายอะเบทแก่ทุกครัวเรือน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเอง รวมถึงโรยสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำขังทุกหลังคาเรือน สถานศึกษา และวัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกของตำบลศรีวิชัย ณ บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ภาพกิจกรรม