โครงการรณรงค์ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจ ใส่หมวกนิรภัย”

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายสมยศ กันทะวัง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจ ใส่หมวกนิรภัย” ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีวิชัย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข คณะครูและนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ ดังกล่าว

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม