โครงการวิทยาลัยสูงวัย รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 กิจกรรมทำโคมล้านนา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดย นายวิเชียร วิชาเถิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดโครงการวิทยาลัยสูงวัย รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 กิจกรรมทำโคมล้านนา ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: กองสวัสดิการสังคม,ภาพกิจกรรม