โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก

นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG) ลงพื้นที่ “มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีวิชัย

Categories: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ภาพกิจกรรม