โครงการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการจัดกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย (กิจกรรมฝึกอบรมการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ )

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนการจัดกลุ่มอาชีพในพื้นที่ ตำบลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม