โครงการหมู่บ้านยั่งยืน เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา)

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่ร่วมกับ นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ นางพิภินันท์ สมองดี นายกกิ่งกาชาด อำเภอลี้ และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บ้านบารมีศรีวิชัย หมู่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม