โครงการองค์กรศีล 5 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ได้จัดกิจกรรมตามโครงการองค์กรรักษาศีล 5 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดห้วยบง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รักษาศีล 5 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติในการปฎิบัติงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

Categories: ภาพกิจกรรม,สำนักปลัด