โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้ดำเนินการโครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยในช่วงเย็นวันนี้ นายอัคค์สัจจา ใจบุญตระกูล ปลัดอาวุโสอำเภอลี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม