โครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เข้าตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ตามโครงการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม