โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ

วันที่่ 3 กันยายน 2562 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านแม่ป้อกในได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตัวเองจากการประสบเหตุทางน้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีวิชัย ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 24 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน หมู่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม