โครงการ การดำเนินงานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ การดำเนินงานพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนโดยทีมหมอครอบครัวใกล้บ้าน ใกล้ใจ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ป้อก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม