โครงการ “หนูน้อยฟันดี”

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย เป็นประธานโครงการ “หนูน้อยฟันดี” ซึ่งกองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพปากและฟันให้แก่ผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

Categories: กองการศึกษา,ข่าวประชาสัมพันธ์,ภาพกิจกรรม