แจ้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 ให้กับสถานประกอบการที่เข้าข่าย

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสมยศ กันทะวัง นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อแจ้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดลำพูน ให้กับสถานประกอบการที่เข้าข่าย ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วนทั่วพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

 

Categories: ภาพกิจกรรม