ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยสามารถตอบแบบสำรวจออนไลน์ได้ตามลิงค์ที่แนบโพสต์นี้

เทศบาลตำบลศรีวิชัย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจในครั้งนี้

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์,สำนักปลัดเทศบาล