กิจกรรมพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาหน่วยงานลี้สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาหน่วยงานลี้สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ โดยการแข่งขันจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 6-27 ธันวาคม 2566 โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอลี้ ทั้ง 10 แห่ง และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Categories: ภาพกิจกรรม