โครงการหมู่บ้านยั่งยืน เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา)

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดย นายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีวิชัย ลงพื้นที่ร่วมกับนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีการตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เยี่ยมกลุ่มเปราะบางของหมู่บ้านจำนวน 2 หลังคาเรือน โดยมีการมอบถุงยังชีพจาก กาชาดอำเภอ จำนวน 2 ถุง ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและตลาดนัดแก้หนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม