กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลศรีวิชัย นำโดยนายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ สมาชิกสภาฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับอำเภอลี้ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายณัฏฐภัค อะโนต๊ะ ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอลี้ เป็นประธานพิธีดังกล่าวฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม