พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลศรีวิชัย โดยนายประเวศน์ พรมยืน นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย มอบหมายให้ นายถวิล ยอดแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีวิชัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานอนุสาวรีย์ 3 ครูบา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

Categories: ภาพกิจกรรม