จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

‘จักสานไม้ไผ่’ ภูมิปัญญาบนแผ่นดินเมืองเหนือ

คำว่า ‘จัก’ คือการนำลำไผ่มาผ่า ฉีก จนได้เป็นเส้นบางๆ ‘สาน’ คือการนำเส้นไผ่ที่จักแล้วมาขัด สอด ไขว้ ขึ้นโครงเป็นรูปทรงต่างๆ ตามแต่ลักษณะที่ต้องการใช้งาน เมื่อนำทั้ง 2 ขั้นตอน มารวมกันจึงได้เป็นงานจักสานไม้ไผ่

ถ้าพูดถึงช่างฝีมือที่ถนัดงานจักสานไม้ไผ่ คนเฒ่าคนแก่ทางแถบภาคเหนือส่วนใหญ่ล้วนมีฝีมือทางนี้กัน ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่มีไม้ไผ่เป็นพืชที่พบมากกว่าแหล่งอื่น วิถีชีวิตของคนเหนือจึงผูกพันกับไม้ไผ่มาหลายชั่วอายุคน ตั้งแต่นำมาทำเป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือน ทำเป็นอุปกรณ์ดักจับสัตว์เพื่อยังชีพ ไปจนถึงนำไผ่มาใช้สร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งในตำบลศรีวิชัยมีกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ บ้านแม่ป้อก หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ผลิตภัณฑ์ชุมชน