นวดแผนไทย ตอกเส้น

นวดแผนไทย ตอกเส้น 

       การตอกเส้น เป็นภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ซึ่งต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ คนภาคเหนือเรียกว่า “หมอเมือง” เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ก่อนการตอกเส้นรักษา จะต้องมีการตรวจร่างกายวินิจฉัยอาการที่คนไข้เป็น ในเบื้องต้นก่อนเริ่มรักษาด้วยการตอกเส้น การนวดตอกเส้นจะตอกตามเส้นประธานสิบ โดยมีการทาน้ำมันงาหุงกับว่านสมุนไพรต่างๆ ตามแนวเส้นพร้อมเป่ามนต์เพื่อเพิ่มสัมฤทธิผลการรักษาทั้งอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกทับเส้น เส้นเอ็นตึงปวดข้อเข่า

       ผู้ที่ทำการตอกเส้นจะตอกไปตามร่องกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเลาะตามแนวกระดูก ผู้ที่ตอกจะระมัดวังไม่ให้โดนกระดูกโดยตรง จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ การตอกจะไปกระตุ้นในจุดที่เป็นปัญหาปวดเมื่อยเนื่องจาการเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อช่วยให้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อดีขึ้น

       การตอกเส้นนั้น บางตำราก็เรียกว่า การสลักเส้น ก่อนการตอกจะต้องมีการตรวจร่างกายวินิจฉัยอาการที่คนไข้เป็นก่อน จากนั้นก็จะเริ่มทำการตอกเส้นไปตามเส้นประธานสิบ โดยผู้ที่ทำการตอกเส้นจะตอกไปตามร่องกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นและตามแนวกระดูก ผู้ที่ตอกจะต้องระมัดระวังไม่ให้โดนกระดูกโดยตรง จำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ การตอกจะไปกระตุ้นในจุดที่เป็นปัญหาปวดเมื่อยเนื่องจากเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อช่วยให้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อดีขึ้น อาจมีการทาน้ำมันงาหุงกับว่านสมุนไพรต่างๆ ตามแนวเส้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ที่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มารับบริการตอกเส้น มักมาด้วยอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต กระดูกทับเส้น เส้นเอ็นตึง ปวดข้อเข่า ฯลฯ

       การตอกเส้นในบัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ทั้งโรงพยาบาล สถานพยาบาล สปา ร้านนวด หลายแห่ง ใช้การตอกเส้นเป็นหนึ่งในบริการถึงแม้ว่าการตอกเส้นจะเป็นการบำบัดที่ได้ผลที่ดีแต่ผู้ที่ไปใช้บริการ ขอแนะนำให้เลือกใช้ในสถานบริการที่มีใบอนุญาตในการเปิดให้บริการจากสาธารณสุขอย่างถูกต้อง เพื่อเผยแพร่และสร้างอาชีพให้กับผู้มีความสนใจ และต้องการอาชีพในการเลี้ยงชีวิต โดยเปิดบริการรักษาผู้ต้องการนวดที่บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 12

Categories: ผลิตภัณฑ์ชุมชน