ร้านบุญส่งเฟอร์นิเจอร์

บุญส่งเฟอร์นิเจอร์

       ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ ในปัจจุบันนั้น อุตสาหกรรมด้านการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ได้พัฒนาไปไกลมาก มีการใช้วัตถุดิบต่างๆ มาทำเฟอร์นิเจอร์มากมาย ทั้งวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ แบบ 100% และวัตถุดิบแบบสังเคราะห์ โดยที่แต่ก่อนมีเพียงไม้อัด หรือไม้แท้ที่นำไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ เท่านั้น โดยร้านบุญส่งเฟอร์นิเจอร์จะมีสินค้าให้เลือกมากมายตั้งแต่โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เตียงนอน และอีกมากมายที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า โดยทางร้านจัดพื้นที่ให้ลูกค้าเข้ามาชมได้ ณ บ้านศรีวิชัย หมู่ 10

 

 

 

 

 

 

 

Categories: ผลิตภัณฑ์ชุมชน